Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt Uchwały dotyczącej nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 19/10/2021, data zakończenia: 26/10/2021

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sosnowca.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 19.10.2021r., a zakończenia na dzień 26.10.2021r.

2.      Materiały dostępne będą:

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej: w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na Facebooku Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.