Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Badanie ankietowe dotyczące zjawisk społecznych i sytuacji w dzielnicy zamieszkania

Data rozpoczęcia: 07/12/2021, data zakończenia: 31/12/2021

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat zjawisk społecznych i sytuacji w Państwa dzielnicy zamieszkania. 

Badanie prowadzimy na terenie miasta Sosnowiec. Identyfikujemy i poddajemy analizie uwarunkowania mające wpływ na jakość życia w dzielnicy a także relacje pomiędzy mieszkańcami i potrzeby w zakresie integracji społecznej. 

Wnioski posłużą do zaplanowania działań rozwojowych w oparciu o Program Aktywności Lokalnej.

Ankieta dostępna tutaj

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

Zespół badawczy MOPS w Sosnowcu