Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Program Ochrony Środowiska 2021-2024

Data rozpoczęcia: 07/12/2021, data zakończenia: 13/12/2021

Tematyka: Środowisko, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

FORUM DLA TEMATU:
Program Ochrony Środowiska 2021-2024 (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 dla Gminy Sosnowiec”

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 7 grudnia 2021 r.,a zakończenia na dzień 13 grudnia 2021 r.

  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

a.debiec@um.sosnowiec.pl.

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.