Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje Statutu Młodzieżowej Rady Miasta.

Data rozpoczęcia: 18/01/2022, data zakończenia: 25/01/2022

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sosnowca.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.01.2022r., a zakończenia na dzień 25.01.2022r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej:

- w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na Facebooku Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.