Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 14/02/2022, data zakończenia: 20/02/2022

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r. tj. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany Uchwały nr 120/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 14.02.2022 roku a zakończenia na dzień 20.02.2022 roku.

2.      Materiały dostępne będą na:

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl,
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Urzędzie Miejskim al. Zwycięstwa 20 w godzinach: poniedziałek 7.30 - 18.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30-13.00,
  • składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl.

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie  internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl.

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl.