Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje zasad IX edycji Budżetu Obywatelskiego.

Data rozpoczęcia: 31/03/2022, data zakończenia: 13/04/2022

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 w związku z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).
 
Ogłasza:
 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sosnowca projektu  Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca dotyczącego realizacji Budżetu Obywatelskiego
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 31.03.2022 roku a zakończenia na dzień 13.04.2022 roku.
 
2. Materiały dostępne będą:
  • na stronie internetowej miasta www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.sosnowiec.pl.
3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą platformy internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl.
  • składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl,
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Urzędzie Miejskim al. Zwycięstwa 20 w godzinach: poniedziałek 7.30 - 18.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30-13.00,
4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie  internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.
 
5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl.