Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Dofinansowanie szczepień przeciw grypie

Data rozpoczęcia: 18/10/2022, data zakończenia: 25/10/2022

Tematyka: , autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Zdrowia

FORUM DLA TEMATU:
Dofinansowanie szczepień przeciw grypie (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r.

w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia bonu na szczepienie przeciw grypie.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień  18 października 2022 roku a zakończenia na dzień 25 października 2022 roku.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl