Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała dot. "Sosnowieckiego Bonu Żłobkowego".

Data rozpoczęcia: 16/11/2022, data zakończenia: 22/11/2022

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Sosnowiecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Sosnowiec

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 16.11.2022r.,a zakończenia na dzień 22.11.2022 r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl