Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 09/12/2022, data zakończenia: 09/01/2023

Tematyka: Rewitalizacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

    Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: Projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Sosnowcu.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 09.12.2022 r.,a zakończenia na dzień 09.01.2023 r.
 2. Materiały dostępne będą:
 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
 • w Wydziale Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ul. Małachowskiego 3, pok. 33 w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30, oraz piątek 7:30-13:00.
 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej  na formularzu zgłaszania opinii www.konsultacje.sosnowiec.pl
 • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

konsultacje@um.sosnowiec.pl lub wrp@um.sosnowiec.pl

 • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej  w:

Wydziale Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3, 1 piętro, przy pokoju nr 33 (na korytarzu) w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek, środa, czwartek-7:30-15:30, oraz piątek                7:30-13:00.

 • spotkania zaplanowanego na godz. 15.45 w dniu 12.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20, w sali 307.
 • warsztatów zaplanowanych na godz. 14.00 w dniu 15.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20, w sali 307.
 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 2. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl