Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana regulaminu utrzymania czystości.

Data rozpoczęcia: 12/01/2023, data zakończenia: 18/01/2023

Tematyka: Regulamin Utrzymania Czystości, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

FORUM DLA TEMATU:
Zmiana regulaminu utrzymania czystości. (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r. zmienionej uchwałą nr 991/LXII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 12.01.2023r., a zakończenia na dzień 18.01.2023r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl