Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zasady X edycji BO

Data rozpoczęcia: 27/03/2023, data zakończenia: 07/04/2023

Tematyka: Budżet Obywatelski, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

FORUM DLA TEMATU:
Zasady X edycji BO (1 odpowiedzi)

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023r. tj. poz. 40) w związku z Uchwałą Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895 z późn. zm.).

 

Ogłasza:

 

przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sosnowca projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca dotyczącego realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach jego X edycji.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 27.03.2023 roku a zakończenia na dzień 07.04.2023 roku.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w Urzędzie Miejskim al. Zwycięstwa 20 w godzinach: poniedziałek 7.30 - 18.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30-13.00.
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie  internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej: www.konsultacje.sosnowiec.pl