Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały dot. wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data rozpoczęcia: 20/04/2023, data zakończenia: 26/04/2023

Tematyka: Regulamin Utrzymania Czystości, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                              Prezydenta Miasta Sosnowca

                                                                                              Nr 213 z dnia 17 kwietnia 2023r.

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023r., poz. 40, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 20.04.2023r., a zakończenia na dzień 26.04.2023r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl