Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące projekty Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Nagród Sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 20/07/2023, data zakończenia: 27/07/2023

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

MOSiR Sosnowiec

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku poz. 1895)

 

ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Nagród Sportowych Miasta Sosnowca.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 20 lipca 2023 roku,
  a zakończenia na dzień 27 lipca 2023 roku.

 

 1. Materiały dostępne będą:
 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

 

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej konsultacje.sosnowiec.pl.
 • Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: stypendia@mosir.sosnowiec.pl.
 • Składania opinii i uwag w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 15.30).

 

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Sosnowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

 

 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca
  oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.