Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt zmiany Uchwały Nr 823/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie z późniejszymi zmianami.

Data rozpoczęcia: 01/08/2023, data zakończenia: 07/08/2023

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

 

                                                                       Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 Prezydenta Miasta Sosnowca

Nr 525 z dnia 25.07.2023r.

 

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały Nr 823/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie z późniejszymi zmianami.

 

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 01.08.2023r.
    a zakończenia na dzień 07.08.2023r.

 

  1. Materiały dostępne będą:

 

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

konsultacje@um.sosnowiec.pl

 

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl