Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r. zmienionej uchwałą nr 991/LXII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 11/09/2023, data zakończenia: 17/09/2023

Tematyka: Regulamin Utrzymania Czystości, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

 

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia

                                                                                              Prezydenta Miasta Sosnowca

                                                                                              Nr 585 z dnia 6 września 2023r.

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2022r., poz. 559, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r. zmienionej uchwałą nr 991/LXII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 11.09.2023r.,
    a zakończenia na dzień 17.09.2023r.

 

  1. Materiały dostępne będą:

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl