Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Data rozpoczęcia: 19/10/2023, data zakończenia: 25/10/2023

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 – t. jedn. z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 656/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 19.10.2023 r.,a zakończenia na dzień 25.10.2023 r.
  1. Materiały dostępne będą:
  • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w Wydziale Kultury i Promocji Miasta,
  • w Zagłębiowskiej Mediatece, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek 12:00 – 20:00; wtorek – piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 – 17:00,
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej: w Zagłębiowskiej Mediatece, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek 12:00 – 20:00; wtorek – piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 – 17:00,
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl