Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje ws. likwidacji jednostki pomocniczej - Dzielnicy "Południe".

Data rozpoczęcia: 06/02/2024, data zakończenia: 13/02/2024

Tematyka: , autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Organizacyjny i Informatyzacji

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2023 roku, poz. 40 z późn.zm.) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących

Likwidacji jednostki pomocniczej -Dzielnicy „Południe”

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 6 lutego 2024 r.,a zakończenia na dzień 13 lutego 2024 r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:

Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl