Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana Uchwały w w sprawie zatwierdzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1

Data rozpoczęcia: 15/05/2024, data zakończenia: 22/05/2024

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 609) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

 

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej  w  Sosnowcu w sprawie zmiany Uchwały Nr 776/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010r. r.  w sprawie zatwierdzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b.

 

 

 

1.       Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15.05.2024r., a zakończenia na dzień 22.05.2024 r.

 

2.       Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

 

3.       Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

konsultacje@um.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:

Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

 

4.       Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

5.       Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl