Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Kompleksowa termomodernizacja Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Agnieszka Wdowiak, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (awdowiak@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca na temat zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu.
Łącznie złożono 328 ankiet. Wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.
 

Pytanie:

TAK (liczba głosów)

NIE (liczba głosów)

TAK (%)

NIE (%)

1. Czy według Pani/Pana opinii infrastruktura obiektów wymaga modernizacji?

321

7

97,86

2,14

2. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków usług świadczonych przez placówki?

322

6

98,17

1,83

3. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście?

301

27

91,76

8,14

4. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii?

305

23

92,98

7,02

5. Czy według Pani/Pana realizacja i promocja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej mieszkańców Sosnowca w zakresie efektywności energetycznej?

307

21

93,59

6,41

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie wykazały, iż istnieje konieczność przeprowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu kompleksowej termomodernizacji na obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Mieszkańcy dostrzegają konieczność realizacji inwestycji i wynikające z niej korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Ponadto ankietowani maja świadomość pozytywnego wpływu poprawę jakości powietrza w mieście.

 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Kompleksowa termomodernizacja Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11.

Powyższy projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje Biblioteki.

Obiekt zostały wyselekcjonowany ze względu na kryterium kompleksowości w zakresie termomodernizacji oraz minimalnego wskaźnika poziomu efektywności energetycznej.

Termomodernizacja dotyczy obiektu o powierzchni użytkowej 5952,05 m2 (stan istniejący) i kubaturze brutto 26 942,69 m3 wybudowanego w technologii z początku lat 70 ubiegłego stulecia, charakteryzującym się wysokim wskaźnikiem zużycia ciepła ok. 220 [kWh/m2]. Budynek zbudowany jest z materiałów o wysokim współczynniku ciepła, jest nadmiernie przeszklony a ślusarka aluminiowa okien i drzwi jest nieszczelna. Budynek podłączony jest do sieci ciepłowniczej lecz instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania nie posiada armatury i urządzeń do  regulacji poboru ciepła. Budynek posiada wentylację grawitacyjną natomiast pomieszczenia auli i archiwum wyposażone są w wentylację mechaniczną bez systemu rekuperacji ciepła.  
Ulepszenia termomodernizacyjne

 • Wymiana stolarki i ślusarki zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu.
 • Docieplenie posadzki w piwnicy.
 • Modernizacja systemu wentylacji, dodanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła.
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie ogrzewania podłogowego oraz tradycyjnego, z regulacją ciepła.
 • Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej.
 • Modernizacja wymiennikowni w celu poprawy sprawności instalacji, wprowadzenie systemu monitorowania i zarządzania energią.
 • Wymiana instalacji elektrycznej.
 • Zabudowa instalacji fotowoltaicznej, celem uzyskania dodatkowej energii elektrycznej.
 • Zabudowa patio celem zmniejszenia powierzchni, przez którą odbywa się wymiana ciepła z otoczeniem.
 • Wymiana obróbek stalowych, odwodnienia dachu, instalacji piorunochronnej.
 • Wykonanie opaski wokół budynku.

Elewacje zostaną wykonane z paneli kompozytowych w kolorze białym, aluminiowej blachy perforowanej oraz niewielkiej części z tynku w kolorze grafitowym.
Na elewacji południowej i zachodniej zastosowane zostaną ruchome panele z siatki perforowanej, tzw. łamacze światła, które są jednym z najbardziej efektywnych systemów przeciwsłonecznych. Ich zadanie jest rozpraszanie światła (efekt - oszczędność energii elektrycznej na klimatyzowanie pomieszczeń).

Jakość naszego powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Sosnowcu. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej za brak przestrzegania przepisów unijnych w zakresie norm jakości powietrza, konieczna jest poprawa tego stanu rzeczy.
Dlatego władze miasta zdecydowały się wykorzystać w tym celu fundusze UE.

Od 8 marca do 21 marca 2016 r. można wyrazić swoją opinię w sprawie 4 projektów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Sosnowca. Działanie to będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.