Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Agnieszka Wdowiak, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (awdowiak@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca na temat zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu.
Łącznie złożono 1943 ankiety. Wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.

 

Pytanie:

TAK (liczba głosów)

NIE (liczba głosów)

TAK (%)

NIE (%)

1. Czy według Pani/Pana opinii infrastruktura obiektów wymaga modernizacji?

1897

46

97,63

2,37

2. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków usług świadczonych przez placówki?

1890

53

97,27

2,73

3. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście?

1782

161

91,71

8,29

4. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii?

1806

137

92,94

7,06

5. Czy według Pani/Pana realizacja i promocja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej mieszkańców Sosnowca w zakresie efektywności energetycznej?

1754

189

90,27

9,73

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie wykazały, iż istnieje konieczność przeprowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu kompleksowej termomodernizacji na obiektach szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu. Mieszkańcy dostrzegają konieczność realizacji inwestycji i wynikające z niej korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Ponadto ankietowani maja świadomość pozytywnego wpływu poprawę jakości powietrza w mieście.

 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu
 

Planowane przedsięwzięcia polegają na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - szkół i przedszkoli:

1. Zespół  Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałem rehabilitacji i integracji oraz Przedszkole nr 43, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Starzyńskiego 41
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- wykonanie nowej kotłowni gazowej, wyposażonej w 3 kotły kondensacyjne o łącznej mocy 300 kW,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Gwiezdna 2  
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- budowę pochylni dla niepełnosprawnych.

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Jasieńskiego 2a
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- wykonanie nowej kotłowni gazowej, wyposażonej w cztery kotły kondensacyjne o łącznej mocy 360 kW,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Szkoła Podstawowa nr 40, Przedszkole Miejskie nr 45, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kisielewskiego 4
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Zillingera 1
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

7. Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. B. Mieroszewskich 54
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- budowę nowego węzła cieplnego kompaktowego o mocy 300 kW dla c.o. i 80 kW dla c.w.u,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

8. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Gen. Zygmunta Berlinga, ul. Lubelska 51
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

9. Gimnazjum Publiczne nr 7, ul. Białostocka 17
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- wykonanie nowej kotłowni gazowej,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych

10. Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Maliny 25
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego oraz stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją,
- częściową wymianę stolarki okiennej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej (wywiewnej).
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

11. Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Krzywoustego 6
Termomodernizacja obiektu obejmuje:
- izolację ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie,
- ocieplenie stropodachu pełnego, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę instalacji wewnętrznej c.o. oraz modernizację instalacji c.w.u.,
- wykonanie nowej kotłowni gazowej o mocy 65 kW,
- budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.


Jakość naszego powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Sosnowcu. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej za brak przestrzegania przepisów unijnych w zakresie norm jakości powietrza, konieczna jest poprawa tego stanu rzeczy.
Dlatego władze miasta zdecydowały się wykorzystać w tym celu fundusze UE.

Od 8 marca do 21 marca 2016 r. można wyrazić swoją opinię w sprawie 4 projektów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Sosnowca. Działanie to będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.