Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Energetyczne oświetlenie, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Magdalena Kowalik, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy, tel. 32 296 04 67 (mkowalik@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca na temat modernizacji infrastruktury oświetlenia publicznego. Łącznie zostało złożonych 76 ankiet. Ankieta składała się z 3 pytań. Wyniki ankiet zaprezentowano na poniższych wykresach.

 

Pytanie:

Wymaga modernizacji /Tak

[liczba głosów]

Wystarczająca /Nie

[liczba głosów]

Wymaga modernizacji /Tak

[%]

Wystarczająca /Nie

[%]

1.  Jak ocenia Pani/Pan obecny stan infrastruktury miejskiego oświetlenia?

74

2

97,37%

2,63%

2.  Czy według Pani/Pana realizacja projektu, w tym montaż inteligentnego systemu sterowania oświetleniem, przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej?

75

1

98,68%

1,32%

3.  Czy według Pani/Pana realizacja projektu wpłynie pośrednio na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców?

74

2

97,37%

2,63%

 

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie wykazały, iż istnieje konieczność przeprowadzenia działań inwestycyjnych polegających na modernizacji miejskiego oświetlenia w Sosnowcu. Mieszkańcy dostrzegają konieczność realizacji inwestycji i wynikające z niej korzyści w postaci  zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Ponadto ankietowani mają świadomość pozytywnego wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w mieście.

 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec

Jakość naszego powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Sosnowcu. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej za brak przestrzegania przepisów unijnych w zakresie norm jakości powietrza, konieczna jest poprawa tego stanu rzeczy.

Dlatego władze miasta zdecydowały się wykorzystać w tym celu fundusze UE.

Do 21 marca 2016 r. mogą wyrazić Państwo swoją opinię w sprawie realizacji projektu pn.: „„Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec”.  Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w Sosnowcu poprzez wymianę nieefektywnego, miejskiego oświetlenia sodowego na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledowe wraz z montażem inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.

Ankiety można wypełnić w Biurze Obsługi Interesantów przy al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu, na parterze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w dniach 08-21 marca 2016r.