Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje trwające:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020 07:52:19, data zakończenia: 30/06/2021 11:39:09

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 30/06/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego