Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Infrastruktura autobusowo-tramwajowa, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Magdalena Kowalik, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy, tel. 32 296 04 67 (mkowalik@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca w zakresie konieczności przeprowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu modernizacji infrastruktury transportu w Sosnowcu, w tym budowy i rozbudowy małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Łącznie zostało złożonych 72 ankiety. Ankieta składała się z 9 pytań. Wyniki ankiet zaprezentowano na poniższym wykresie.

 

Pytanie :

Tak

Nie

Tak %

Nie %

1. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury

transportu zbiorowego w Gminie Sosnowiec

72

0

100,00 %

0,00 %

2. Czy w Pani/Pana ocenie modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej Sosnowca wpłynie

pozytywnie na gospodarkę niskoemisyjną?

72

0

100,00 %

0,00 %

3 Czy uważa Pani/Pan, że budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych na terenie miasta przyczyni

się do poprawy komfortu podróży w mieście?

72

0

100,00 %

0,00 %

4 Czy według Pani/Pana przebudowa wspomnianych węzłów przesiadkowych przyczyni się do zwiększenia

bezpieczeństwa podróżujących i wpłynie korzystnie na zwiększenie udziału osób podróżujących komunikacją miejską?

71

1

98,61 %

1,39 %

5. Czy Pani/Pana zdaniem stworzenie buspasa wzdłuż ul. 3 Maja przyśpieszy transport komunikacją miejską

i wpłynie korzystnie na zwiększenie udziału osób podróżujących komunikacją miejską?

67

5

93,06 %

6,94 %

6. Czy zgodnie z Pani/Pana opinią infrastruktura przystankowa w mieście, w tym także przejścia podziemne

i kładki naziemne, wymagają przebudowy w tym dostosowania dla osób z niepełnosprawnością?

72

0

 

100,00 %

0,00 %

7. Czy według Pani/Pana uzasadniona jest budowa ścieżek rowerowych, łączących małe węzły przesiadkowe

na terenie Gminy Sosnowiec

65

7

90,28 %

9,72 %

8. Czy w Pani/Pana ocenie koniecznym wydaje się budowa stacji wypożyczalni rowerów, celem szybkiego

przemieszczania się mieszkańców do/z centrum przesiadkowego?

65

7

90,28 %

9,72 %

9. Czy według Pani/Pana umieszczenie biletomatów w obrębie przedmiotowych węzłów przesiadkowych

ułatwi i poprawi dostępność do komunikacji miejskiej?

70

2

97,22 %

2,78 %

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie wykazały, że istnieje konieczność przeprowadzenia działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji infrastruktury transportu w Sosnowcu w tym konieczność budowy i rozbudowy małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych. Mieszkańcy miasta widzą iż projekt przyczyni się do poprawy jakości transportu zbiorowego w mieście, jak również wpłynie pozytywnie na gospodarkę niskoemisyjną. Uważają, że rozbudowa i przebudowa małych węzłów przesiadkowych poprawi zarówno komfort jak i bezpieczeństwo podróży. Również budowa ścieżek rowerowych jak i stacji wypożyczalni rowerów została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców miasta i w pełni zaakceptowana. Dostrzeżona została konieczność dostosowania infrastruktury przystankowej dla osób niepełnosprawnych.
 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie  Sosnowca  – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych

 

Do 21 marca 2016 r. mogą wyrazić Państwo swoją opinię w sprawie realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je dróg rowerowych”.  Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności oraz dostępu do transportu publicznego w Sosnowcu. Projekt planowany jest do złożenia w ramach RPO WSL 2014-2020, Priorytet IV, Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Projekt obejmuję przebudowę i modernizację

I. Przejść podziemnych:

 1. ul.3 Maja (basen):
  • przebudowa przejścia podziemnego;
  • dobudowa zatok autobusowych przy ul. 3 Maja;
 2. ul. Piłsudskiego i ul. Grabowa:
  • Przebudowa przejścia podziemnego;
  • bezkolizyjne wejście od ul. Matki Teresy Kierocińskiej;
 3. ul. Piłsudskiego i ul. Jastrzębia:
  • przebudowa przejścia podziemnego;
  • przebudowa i budowa zatok autobusowych;
 4. ul.3 Maja i ul. Parkowa (CWK):
  • przebudowa przejścia podziemnego;
  • przebudowa zatoki autobusowej;
 5. ul. Narutowicza i ul.3 Maja:
  • przebudowa przejścia podziemnego
  • przebudowa zatok autobusowych;
  • przebudowa peronów tramwajowych;
  • przebudowa wiaduktu z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością.
 6. ul. Narutowicza i ul. Szkolna:
  • przebudowa przejścia podziemnego;
  • przebudowa zatoki autobusowej;
  • dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

II. Przejść nadziemnych:

 

 1. ul.3 Maja:
  • przebudowa kładki dla pieszych nad ulicą i torami tramwajowymi;
  • przebudowa przystanków autobusowych;
  • adaptacja parkingu przy ul. C. K. Norwida do roli parkingu przesiadkowego.
 2. ul. Naftowa/Teatralna:
  • przebudowa kładki nad torami kolejowymi;
  • przebudowa zatok autobusowych;
  • dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

III. Budowę buspasu na ul. 3 Maja.

IV. Budowę ścieżek rowerowych (ok. 17 km) łączących małe węzły przesiadkowe.

V. Budowę infrastruktury towarzyszącej, tj.  biletomaty w obrębie małych węzłów przesiadkowych oraz wypożyczalnie rowerów wraz z toaletami.

VI. Budowę wielopoziomowego parkingu naziemnego przy ul. 3 Maja w Sosnwocu.

 

Ankiety dotyczące realizacji ww. projektu można wypełnić w Biurze Obsługi Interesantów przy al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu, na parterze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w dniach 08-21 marca 2016r.