Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla użytkowników Ogrodu Jordanowskiego w parku im. J.Kuronia

Data rozpoczęcia: 01/04/2016, data zakończenia: 12/05/2016

Tematyka: Cyfryzacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Adrian Majewski, Wydział Inwestycji Miejskich (a.majewski@um.sosnowiec.pl)

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. Wi-Fi w Parku im. J.Kuronia w dniach 16-25 maj.

Przeprowadzenie konsultacji w sprawie świadczenia usługi bezpłatnego dostępu do internetu za pośrednictwem systemu HOT-SPOT w Parku im. J.Kuronia jest niezbędne do otrzymania pozwolenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie na bezpłatne świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do Internetu. 

W załącznikach przedkładamy Państwu zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca oraz:
- Ogłoszenie o konsultacjach
- Wniosek
- Formularz Zgłoszenia Opinii
- Załącznik nr 4 Opis przedmiotu konsultacji