Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała dot. Złobków Miejskich w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 19/06/2017, data zakończenia: 23/06/2017

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Piotr Wesołowski,Wydział Polityki Społecznej,tel 32 296-23-14 ( wps@um.sosnowiec.pl)

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczacych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 237/XV/2011  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października  2011 r. w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Sosnowca - z późniejszymi zmianami

  • Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 19 czerwca 2017 r.,
    a zakończenia na dzień 22 czerwca 2017 r.