Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Data rozpoczęcia: 09/07/2018, data zakończenia: 23/07/2018

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-51

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

 

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 09.07.2018r., a zakończenia na dzień 23.07.2018r.

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do urny usytuowanej w Punkcie Konsultacyjnym: w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek – czwartek  7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl, inne: www.sosnowiec.pl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz  na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl