Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka.

Data rozpoczęcia: 18/03/2019, data zakończenia: 25/03/2019

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Organizacji i Informatyzacji

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy  Dańdówka oraz nadania  statutu jednostce
pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka.

1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18 marca 2019 roku, a zakończenia 25 marca 2019 roku.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca, a w szczególności na terenie objętym inicjatywą utworzenia jednostki pomocniczej –

    Dzielnicy Dańdówka.

3. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą :

- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca w zakładce Konsultacje Społeczne,

- na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

- w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Sosnowiec - Dańdówka,

- w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego, al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów.

4. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Składania opinii i uwag oraz odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl .
  2. Składania opinii i uwag oraz odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: dzielnice@um.sosnowiec.pl .
  3. Składania opinii, uwag oraz odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie stanowiącej załącznik nr 2, do skrzynek usytuowanych w:

- Fili nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Sosnowiec - Dańdówka, ul. Kalinowa 41, w godzinach otwarcia tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 1000 – 1800, czwartek: 1000 – 1500,I i III sobota miesiąca od 1000 – 1500,

- Budynku Głównym Urzędu Miejskiego, al. Zwycięstwa 20 - Biuro Obsługi Interesantów w godzinach: poniedziałek 730 – 1800, wtorek, środa, czwartek 730 -1530, piątek 730-1300.