Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Klubu „MACZKI”, Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki.

Data rozpoczęcia: 18/03/2019, data zakończenia: 25/03/2019

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Klubu „MACZKI”, Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.03.2019 r., a zakończenia na dzień 25.03.2019 r.

2.      Materiały dostępne będą:

·        na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·        w Biuletynie Informacji Publicznej,

·        w Wydziale Kultury i Promocji Miasta,

·        w Miejskim Klubie „MACZKI”, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00,

·        Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 6, 41 -200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00,

·        Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, 41-200 Sosnowiec, w godzinach poniedziałek – piątek 8:00 – 19:00, sobota – niedziela 15:00 –    19:00.

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·        składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·        składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl

·        składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej:

            - w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00,

- w Miejskim Klubie „MACZKI”, ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00,

 - w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 6 oraz ul. Będzińska 65, 41 -200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 - 20:00,

           - Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2, 41-200 Sosnowiec, w godzinach poniedziałek – piątek 8:00 – 19:00, sobota – niedziela 15:00 – 19:00

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl