Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała dot. projektu statutu Teatru Zagłębia.

Data rozpoczęcia: 17/04/2019, data zakończenia: 24/04/2019

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019 roku, poz. 506) oraz § 3 Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej nadania statutu Teatrowi Zagłębia w Sosnowcu.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 17.04.2019 r.,
  a zakończenia na dzień 24.04.2019 r.
 1. Materiały dostępne będą:
 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w Wydziale Kultury i Promocji Miasta,
 • w Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: wtorek – środa 12:00 - 17:00, czwartek – piątek 12:00 – 19:00, sobota – niedziela 16:00 – 19:00,

 

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej:

            - w Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00,

- w Teatrze Zagłębia, ul. Teatralna 4, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: wtorek – środa 12:00 - 17:00, czwartek – piątek 12:00 – 19:00, sobota – niedziela 16:00 – 19:00

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl