Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 07/06/2019, data zakończenia: 14/06/2019

Tematyka: Środowisko, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Prezydent Miasta Sosnowca
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).
 
Ogłasza:
 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Sosnowiec.
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 7.06.2019 r., a zakończenia na dzień 14.06.2016 r.
 
2. Materiały dostępne będą:
  • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
 

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie: ​

  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl (lub mail Wydziału merytorycznego)
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w: Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00).
 
4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 
5. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl