Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 16/03/2021, data zakończenia: 22/03/2021

Tematyka: Lokalny Program Rewitalizacji, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 16.03.2021r., a zakończenia na dzień 22.03.2021r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:konsultacje@um.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag w formie pisemnej w Wydziale Rozwoju i Przedsiębiorczości w Budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, urna umieszczona przed wejściem do pokoju nr 33, I piętro, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-13:00.
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl