Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt Uchwały dot. połączenia samorządowych instytucji kultury MDK Kazimierz i MK Maczki i utworzenie samorządowej instytucji kultury o nazwie Przystanek Otwartej Kultury

Data rozpoczęcia: 19/01/2023, data zakończenia: 25/01/2023

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Kultury i Promocji Miasta

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2020 roku, poz. 40) oraz § 3 Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały dotyczącej połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Domu Kultury Kazimierz i Miejskiego Klubu Maczki i utworzenie samorządowej instytucji kultury o nazwie Przystanek Otwartej Kultury.

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 19.01.2023 r.,a zakończenia na dzień 25.01.2023 r.
 1. Materiały dostępne będą:
 • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w Wydziale Kultury i Promocji Miasta,
 • w Miejskim Klubie Maczki, ul. Krakowska 26, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 12:00 - 18:00,
 • w Miejskim Domu Kultury Kazimierz, ul. Główna 19, 41-200 Sosnowiec,w godzinach: poniedziałek – piątek 12:00 - 218:00.
 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
 • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej:

w Miejskim Klubie Maczki, ul. Krakowska 26, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 12:00 - 18:00,

w Miejskim Domu Kultury Kazimierz, ul. Główna 19, 41-200 Sosnowiec, w godzinach: poniedziałek – piątek 12:00 - 18:00.

 1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl