Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Rozbudowa sieci tramwajowej w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Komunikacja publiczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Referat Rozwoju i Obsługi Inwestora te. 296-06-38 (t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl)

FORUM DLA TEMATU:
Rozbudowa sieci tramwajowej w Sosnowcu (33 odpowiedzi)

WYNIKI GŁOSOWANIA W KONSULTACJACH (21.X.2015)

Poniżej zamieszczamy zestawienie statystyczne odpowiedzi na pytanie (głosów ważnych): Czy jest Pan(i) za przeprowadzeniem przez Miasto inwestycji dot. przedłużenia linii tramwajowej nr 15 do Zagórza i Dańdówki z wykorzystaniem środków unijnych przy szacunkowym wkładzie finansowym Sosnowca ok. 70 mln zł?

 

zestawienie nr 1 - całe miasto
  ogólnie głosy na TAK głosy na NIE
ogólna liczba 3362 1936 1426
% 100 57,58 42,42

 

zestawienie nr 2 - głosy wg miejsca zamieszkania
obszar konsultacyjny ogólnie % TAK NIE
1. Milowice 66 1,96 32 34
2. Pogoń 218 6,48 115 103
3. Stary Sosnowiec 200 5,94 144 56
4. Środula 67 1,99 37 30
5. Centrum, Sielec 360 10,7 225 135
6. Zagórze Północ 226 6,72 152 74
7. Zagórze Południe 1125 33,46 453 672
8. Kukułek 219 6,51 167 52
9. Klimontów, Dańdówka 327 9,72 214 113
10. Kalinowa 151 4,49 125 26
11. Niwka, Bobrek 119 3,53 87 32
12. Modrzejów, Jęzor, Bór 77 2,29 46 31
13. Kazimierz Górniczy 103 3,06 60 43
14. Juliusz 62 1,84 45 17
15. Ostrowy Górnicze 26 0,77 21 5
16. Maczki, Kolonia Cieśle 16 0,47 13 3

 

KOMUNIKAT (20.X.2015)

Trwa przygotowywanie raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Jutro podamy szczegółowe wyniki głosowania mieszkańców wg dzielnic i wieku.

Jednocześnie informujemy, że przewidujemy jeszcze szereg spotkań z mieszkańcami na temat inwestycji dot. rozbudowy linii tramwajowych w Sosnowcu.  

 

UWAGA! KOMUNIKAT! KONSULTACJE SPOŁECZNE PRZEDŁUŻONE DO 13 PAŹDZIERNIKA!

W związku z sygnałami, że nie wszystkie listy wraz ankietami dot. konsultacji społecznych dotarły do każdej skrzynki pocztowej w odpowiednim czasie, postanowiliśmy przedłużyć konsultacje społeczne o 4 dni, czyli do 13 października (z wtorkiem włącznie). Prosimy również zwracać uwagę, że nasze materiały informacyjne mogą być pomieszane w skrzynkach pocztowych z materiałami reklamowymi. Podkreślamy, że każdy może wypowiedzieć się w konsultacjach społecznych dot. rozbudowy sieci tramwajowej w Sosnowcu na pięć różnych sposobów: 

1)  ankietę można pobrać tutaj i wypełnioną złożyć w jednym z 16 punktów konsultacyjnych na terenie całego miasta (ich wykaz znajduje się tutaj),

2) wypełnioną ankietę można przesłać (skan/zdjęcie) na adres mailowy konsultacje@um.sosnowiec.pl, 

3) opinie i uwagi w przedmiocie konsultacji społecznych można zgłaszać drogą mailową poprzez przesłanie na adres konsultacje@um.sosnowiec.pl lub t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl,

4) opinie i uwagi w przedmiocie konsultacji społecznych można zgłaszać drogą pisemną poprzez złożenie ich w jednym z 16 punktów konsultacyjnych na terenie całego miasta (ich wykaz znajduje się tutaj),

5) opinie i uwagi można zgłaszać poprzez wypowiedzi na specjalnym FORUM KONSULTACYJNYM po wcześniejszej rejestracji.

 

 

CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI: Celem przeprowadzania konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat rozbudowy sieci tramwajowej w Sosnowcu, w szczególności zaś zadania inwestycyjnego dot. przedłużenia linii tramwajowej nr 15 do Zagórza i Dańdówki z wykorzystaniem środków unijnych.

 

ETAP I - PRZEDŁUŻENIA LINII TRAMWAJOWEJ NR 15 DO ZAGÓRZA (mapka poniżej):

Zadanie obejmuje przedłużenie linii tramwajowej nr 15 na trasie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez tunel wybudowany pod ul. Braci Mieroszewskich (na wysokości osiedla przy ul. Bohaterów Monte Cassino), skrzyżowanie z Al. Wolności, ul. Ks. F. Blachnickiego i dalej - wzdłuż obustronnej zabudowy wielorodzinnej ul. Białostockiej, pomiędzy jednostronną zabudową Al. I. Paderewskiego, a ogródkami działkowymi oraz następnie dwustronnej zabudowy ul. Rydza Śmigłego, mijając Plac Papieski, aż do skrzyżowania/ronda z ul. Braci Mieroszewskich, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową.

Zadanie to, poza przebudową i rozbudową torowisk, obejmuje również przebudowę układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich w celu stworzenia dwupoziomowego CENTRUM PRZESIADKOWEGO ,,ZAGÓRZE" dla przystanków tramwajowych (na dole) i autobusowych (na górze) na wysokości osiedla przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Przebudowany zostanie również układ drogowy w rejonie skrzyżowania/ronda ul. Braci Mieroszewskich, ul. 11-ego Listopada, ul. Rydza Śmigłego i ul. Generała M. Zaruskiego poprzez budowę ronda zawierającego pętlę tramwajową w środku, przystanki końcowe i początkowe. Zmodernizowane zostaną również fragmenty jezdni i chodników w obrębie projektowanego torowiska w Al. Wolności, ul. Ks. F. Blachnickiego, ul. Paderewskiego (dwa przejazdy przez ulicę oraz trzy wjazdy do ogródków działkowych), ul.Rydza Śmigłego (dwa przejazdy ze zwężeniem jezdni w rejonie peronów tramwajowych). 

ETAP II - PRZEDŁUŻENIE LINII TRAMWAJOWEJ NR 15 DO DAŃDÓWKI (mapka poniżej):

W drugim etapie prac nastąpi połączenie pętli z torowiskiem wybudowanym w pasie drogowym ul. 11-go Listopada w kierunku Klimontowa i Dańdówki, aby połączyć linię nr 15 z istniejącymi liniami tramwajowymi nr 26 i nr 27, gdzie powstanie CENTRUM PRZESIADKOWE ,,DAŃDÓWKA". W ten sposób nastąpi połącznie linii tramwajowych nr 15, 26 i 27, które umownie zaczyna być nazywane ,,wielką pętlą w Sosnowcu".  

Etap II zakłada również zakup 10 nowoczesnych wagonów tramwajowych i 2 pogotowia techniczne.

 

 

KOSZTY INWESTYCJI: 190 mln zł (z czego 63% dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast 37% finansowy wkład miast - ok. 70 mln zł)

etap I (przedłużenie przez Zagórze) - ok. 70 mln zł

etap II (przedłużenie do Dańdówki) - ok. 50 mln zł 

zakup nowoczesnego taboru - ok. 70 mln zł

 

MODERNIZACJA INNYCH LINII TRAMWAJOWYCH W SOSNOWCU:

Modernizacja linii tramwajowych w Sosnowcu w latach 2015-2020
TRAMWAJ  NAZWA ZADANIA OPIS ZADANIA KOSZT 
21, 27 Modernizacja infrastruktury torowo sieciowej relacji Dąbrowa Górnicza - Będzin - Sosnowiec - Mysłowice na liniach nr 21, 26 Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z miastem Będzin do pętli ,,Będzińska" w Sosnowcu. Przebudowa pętli ,,Będzińska" w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiedo do ul. Staropogońskiej 8 mln zł
21, 27 Modernizacja infrastruktury torowo sieciowej relacji Dąbrowa Górnicza - Będzin - Sosnowiec - Mysłowice na liniach nr 21, 26 Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu 12,9 mln zł
26 Modernizacja infrastruktury torowo sieciowej relacji Dąbrowa Górnicza - Będzin - Sosnowiec - Mysłowice na liniach nr 21, 26 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcum od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich - linia dwutorowa 28 mln zł
21, 26 Budowa i rozbudowa sieci tramwajowo-drogowej w ciągu ul. Piłsudskiego od Sosnowca od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci komunikacji publicznej-szynowej, jak również autobusowej, wykorzystującej torowisko tramwajowej jako bus pas, a także poprawę bezpieczeństwa, jakości i komfortu jazdy, pewności i elastyczności linii tramwajowej w ul. Piłsudskiego. 27 mln zł
    SUMA: 75,9 mln zł

 

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI: od 2 października 2015 r. do 13 października 2015 r.

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI: Obszar całego miasta.

FORMA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI: Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 1. Składanie opinii i uwag za pomocą elektronicznej platformy internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 2. Badań ankietowych poprzez rozesłanie materiałów informacyjnych dot. przedłużenia linii tramwajowej nr 15 do wszystkich gospodarstw domowych w Sosnowcu,
 3. Składania opinii i uwag do skrzynek usytuowanych w poniżej wymienionych placówkach tzw. Punktach Konsultacyjnych:
 • MBP, ul. Baczyńskiego 21 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwartek: 10.00 – 15.00;
 • Klub Kiepury, ul. Będzińska 6 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 12.00 – 20.00, środa: 14.00 – 20.00;
 • MBP, ul. Piłsudskiego 27 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwartek, sobota: 10.00 – 15.00;
 • MBP, ul. Kossaka – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwartek, sobota: 10.00 – 15.00;
 • Centrum Informacji Miejskiej – poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00, sobota: 8.00 – 16.00;
 • MBP, ul. Zapały – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwartek: 10.00 – 15.00;
 • MBP, ul. Kisielewskiego 9a – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwartek, sobota: 10.00 – 15.00;
 • Urząd Miejski, Referat Wojskowy, ul. Rzeźnicza 12 – poniedziałek: 7.30 – 18.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 15.30;
 • MBP, ul. Kraszewskiego 2 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwartek, sobota: 10.00 – 15.00;
 • MBP, ul. Kalinowa – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwartek, sobota: 10.00 – 15.00;
 • MBP, ul. Wojska Polskiego – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwartek: 10.00 – 15.00;
 • Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zawodzie 34 – poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.30;
 • MBP, ul. Główna 19 – poniedziałek – piątek: 10.00 – 19.30, sobota: 9.30 – 14.45;
 • MBP, ul. Spadochroniarzy 6 – poniedziałek: 10.00 – 15.00, wtorek, środa, piątek, piątek: 11.00 – 18.00, czwartek: 11.00 – 15.00;
 • Pawilon Sportowym, ul. Starzyńskiego 50 – poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00;
 • Miejski Klub Kultury Maczki, ul. Krakowska 26 – poniedziałek – sobota: 12.00 – 20.00;

​​GRUPA DOCELOWA: Wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW O TRYBIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI: Informacja oraz materiały związane z przedmiotem konsultacji będą:

 • rozesłane w postaci materiałów informacyjnych wraz z ankietami do wszystkich gospodarstw domowych drogą pocztową w dniach 1-5 października 2015 r.,
 • zamieszczone na stronie internetowej miasta: www.konsultacje.sosnowiec.pl,
 • dostępne w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, referacie Promocji i Konsultacji Społecznych, ul. Małachowskiego 3, pok. 22, 35 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek: 7.30 – 15.30, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 13.00.

OKREŚLENIE SPOSOBU I TRYBU ZGŁASZANIA OPINII, UWAG I PROPOZYCJI: Opinię i uwagi będą zbierane poprzez:

 • wypowiedzi mieszkańców na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl na FORUM przyporządkowanym konsultacjom dot. rozbudowy sieci tramwajowej w Sosnowcu,
 • uwagi zgłaszane w Punktach Konsultacyjnych oraz na adres mailowy: obywatelski@um.sosnowiec.pl,
 • badania ankietowe z odpowiedzią ,,TAK” lub ,,NIE” na pytanie: ,,Czy jest Pan(i) za przeprowadzaniem przez Miasto inwestycji dot. przedłużenia linii nr 15 do Zagórza i Dańdówki z wykorzystaniem środków unijnych przy szacunkowym wkładzie finansowym Sosnowca ok. 70 mln zł?”. Wypełnioną ankietę należy złożyć w jednym z Punktów Konsultacyjnych lub wysłać ją drogą pocztową na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl

SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI: Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz www.sosnowiec.pl