Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57, Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Agnieszka Wdowiak, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (awdowiak@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca na temat zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu.
Łącznie złożono 131 ankiet. Wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.

 

Pytanie:

TAK (liczba głosów)

NIE (liczba głosów)

TAK (%)

NIE (%)

1. Czy według Pani/Pana opinii infrastruktura obiektów wymaga modernizacji?

130

1

99,23

0,77

2. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków usług świadczonych przez placówki?

115

1

87,78

12,22

3. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście?

124

6

94,65

5,35

4. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii?

129

2

98,47

1,53

5. Czy według Pani/Pana opinii kompleksowa termomodernizacja przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej?

105

 

 

 

 

26

 

 

80,15

 

 

 

 

19,85

 

 

 

 

6. Czy według Pani/Pana realizacja i promocja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej mieszkańców Sosnowca w zakresie efektywności energetycznej?

130

1

99,23

0,77

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie wykazały, iż istnieje konieczność przeprowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu kompleksowej termomodernizacji na obiektach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. Mieszkańcy dostrzegają konieczność realizacji inwestycji i wynikające z niej korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Ponadto ankietowani maja świadomość pozytywnego wpływu poprawę jakości powietrza w mieście.

 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.
 

Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57, Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5

Powyższy projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje ww. Przychodni.

Wyżej wymienione obiekty zostały wyselekcjonowane ze względu na kryterium kompleksowości w zakresie termomodernizacji oraz minimalnego wskaźnika poziomu efektywności energetycznej.

Jakość naszego powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Sosnowcu. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej za brak przestrzegania przepisów unijnych w zakresie norm jakości powietrza, konieczna jest poprawa tego stanu rzeczy.
Dlatego władze miasta zdecydowały się wykorzystać w tym celu fundusze UE.

Od 8 marca do 21 marca 2016 r. można wyrazić swoją opinię w sprawie 4 projektów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Sosnowca. Działanie to będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.