Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przebieg Velostrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec opracowanego w ramach PFU dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec”

Data rozpoczęcia: 05/07/2024, data zakończenia: 19/07/2024

Tematyka: Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 roku, poz. 609) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej

w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcyjnego  przebiegu Velostrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec opracowanego w ramach Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec”

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 05.07.2024  r.,
    a zakończenia na dzień 19.07.2024  r.

 

  1. Materiały dostępne będą:

 

 

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:

sekretariat@si.sosnowiec.pl

  • składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w:

Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

 

  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

Część 1 – Droga rowerowa Katowice – Sosnowiec (Katowice – Sosnowiec rejon skrzyżowania ul. Orlej z ul. Grota-Roweckiego).

Część 2 – Droga rowerowa Sosnowiec (Sosnowiec ul. Wiązowa – Sosnowiec ul. Będzińska) oraz Droga rowerowa relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska)

Część 3 – Droga rowerowa relacji Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza (Sosnowiec ul. Będzińska – Sosnowiec ul. Sokolska)

Część 4 – Droga rowerowa relacji Sosnowiec - Czeladź