Konsultacje trwające:

Konsultacje Statutu Młodzieżowej Rady Miasta.

Data rozpoczęcia: 18/01/2022 11:44:23, data zakończenia: 25/01/2022 23:59:23

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Badanie ankietowe dotyczące zjawisk społecznych i sytuacji w dzielnicy zamieszkania

Data rozpoczęcia: 10/01/2022 14:34:51, data zakończenia: 04/02/2022 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klimontowskiej w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, F.39 U, FF.KD18 W

Data rozpoczęcia: 05/01/2022 11:22:29, data zakończenia: 15/02/2022 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 31/12/2022 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego