Konsultacje trwające:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenów Klimontowa, Ostrogórska i Teatralna, Watta i Mikołajczyka oraz Niwka-Północ

Data rozpoczęcia: 14/09/2020 08:10:54, data zakończenia: 19/10/2020 23:59:59

Autor: Prezynent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 30/11/2020 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego