Konsultacje trwające:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów dot. ul. Armii Krajowej, Gałczyńskiego i Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza oraz dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ul. Grenadierów.

Data rozpoczęcia: 08/09/2021 10:55:54, data zakończenia: 19/10/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 31/12/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego