Konsultacje trwające:

Stypendia sportowe.

Data rozpoczęcia: 26/06/2020 00:00:10, data zakończenia: 03/07/2020 23:59:29

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stypendia sportowe.

Data rozpoczęcia: 26/06/2020 00:00:19, data zakończenia: 03/07/2020 23:59:19

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 30/11/2020 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego