Konsultacje trwające:

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data rozpoczęcia: 04/10/2018 15:12:54, data zakończenia: 24/10/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości