Konsultacje trwające:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 06/04/2021 15:16:36, data zakończenia: 13/04/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 26/03/2021 08:40:01, data zakończenia: 16/04/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego dla różnych części miasta

Data rozpoczęcia: 11/03/2021 13:38:41, data zakończenia: 18/04/2021 23:59:41

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020 07:52:19, data zakończenia: 30/06/2021 11:39:09

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 30/06/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego