Konsultacje trwające:

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 18/02/2019 14:34:20, data zakończenia: 25/02/2019 00:01:20

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 04/02/2019 00:00:01, data zakończenia: 24/02/2019 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości