Konsultacje trwające:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombajnistów i Kukułek w Sosnowcu, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 3882, 3883, 3889, 3891, 4056, 4057, 4059 ob. 0010

Data rozpoczęcia: 05/07/2022 03:01:04, data zakończenia: 26/07/2022 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Plan zagospodarowanie dla różnych części miasta.

Data rozpoczęcia: 13/06/2022 08:07:10, data zakończenia: 13/07/2022 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 31/12/2022 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego