Konsultacje trwające:

Statut Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 31/07/2018 00:00:00, data zakończenia: 14/08/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Biuro Rady MIejskiej