Konsultacje trwające:

Projekt uchwały dot. dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Data rozpoczęcia: 09/06/2021 08:53:50, data zakończenia: 16/06/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w różnych obszarach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2021 14:28:35, data zakończenia: 21/06/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów w rejonie ul. Wiejskiej, dla zachodniej części Sosnowca oraz zmian różnych planów.

Data rozpoczęcia: 14/05/2021 10:28:05, data zakończenia: 24/06/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020 07:52:19, data zakończenia: 30/06/2021 11:39:09

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020 00:00:01, data zakończenia: 30/06/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego