Konsultacje trwające:

Przekształcenie VI LO im J.Korczaka

Data rozpoczęcia: 13/04/2018 08:08:15, data zakończenia: 20/04/2018 08:08:15

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Edukacji, tel. 32/ 296-06-33

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Sosnowiec Pn. etap I.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 13:11:12, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Milowice.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 13:08:57, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Teatralnej.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 12:54:58, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18