Konsultacje trwające:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsch. i pd.-wsch. części gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018 00:00:01, data zakończenia: 08/06/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018 00:00:00, data zakończenia: 08/06/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Sosnowiec Pn. etap I.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 13:11:12, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Milowice.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 13:08:57, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Teatralnej.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 12:54:58, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18