Konsultacje trwające:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planu przestrzennego w różnych częściach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 14/01/2021 00:00:01, data zakończenia: 24/02/2021 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020 07:52:19, data zakończenia: 30/06/2021 11:39:09

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego