Konsultacje trwające:

Zasady V edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 08/02/2018 09:16:08, data zakończenia: 25/02/2018 09:16:08

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218.

Data rozpoczęcia: 01/02/2018 00:00:01, data zakończenia: 07/03/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla terenu położonego w Sosnowcu przy ulicy Małe Zagórze i ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego;

Data rozpoczęcia: 01/02/2018 00:00:01, data zakończenia: 07/03/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18