Newsletter

Bądź na bieżąco!

Bądź na bieżąco!

Subskrybuj profil Sosnowca na serwisie Facebook i bądź na bieżąco z wydarzeniami w mieście.

czytaj więcej

Udostępnij:

Co to są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne to dialog urzędu z mieszkańcami w celu uzyskania opinii na temat istotnych dla mieszkańców kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co myślą na ich temat. Wachlarz konsultacji jest bardzo szeroki, mogą one dotyczyć planów zagospodarowania przestrzennego, budowy lub modernizacji ulicy, rewitalizacji parku, albo planów dotyczących kierunków rozwoju miasta.

Jaki jest cel konsultacji społecznych?

Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie wraz z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą uwzględniały ich potrzeby. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych uwag, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od posiadanego przez dany urząd budżetu, uwarunkowań prawnych i możliwości. Konsultacje społeczne to głos doradczy, na podstawie, którego to urząd podejmuje ostateczną decyzję.

Kto bierze w konsultacjach społecznych?

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału w konsultacjach zapraszamy mieszkańców, jeśli i dyskutowane są kwestie dotyczy ich najbliższego otoczenia, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego ich głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Jak wyglądają konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne najczęściej przybierają formę spotkań dyskusyjnych lub warsztatów, w trakcie których można wyrazić swoją opinię, poznać potrzeby innych, zadawać pytania urzędnikom i ekspertom, po to, aby ostatecznie wyrobić zdanie na dany temat. Podczas konsultacji ważna jest wymiana zdań i możliwość usłyszenia propozycji innych osób. Celem konsultacji jest wypracowanie konsensusu na dany temat. Po przeprowadzeniu konsultacji organizatorzy przygotowują i publikują raport.Z niego można dowiedzieć się o przebiegu spotkań, zgłoszonych uwagach i pomysłach, a także wynikach spotkań i ustaleniach!

Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach?

W konsultacjach społecznych warto wziąć udział, szczególnie jeśli temat dotyczy najbliższego otoczenia. Na przykład, kiedy prowadzone są konsultacje dotyczące pobliskiego parku, budowy parkingu lub remontu ulicy. Do udziału w spotkaniu konsultacyjnym można się przygotować poprzez zapoznanie się z przygotowanymi koncepcjami, konsultowanie z sąsiadami. Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał potrzeby mieszkańców. Dzięki udziałowi w konsultacjach, możliwe jest też poznanie sąsiadów, ekspertów i urzędników oraz zbudowanie nowych relacji. Biorąc w nich udział, można dowiedzieć się wiele o planach i działaniach władz miasta lub dzielnicy, a także mieć wpływ na swoje otoczenie.