Zaproponuj swój temat
konsultacji społecznych

+ Złóż wniosek Pobierz formularz

Newsletter

Udostępnij:

Badania ankietowe mieszkańców:

Brak archiwalnych badań ankietowych


Konsultacje archiwalne:

Przebieg Velostrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec opracowanego w ramach PFU dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec”

Data rozpoczęcia: 05/07/2024, data zakończenia: 19/07/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o.

Zmiany miejscowego planu dla obszarów: "Pogoń Zachód", ogran. drogami DK86 i DK94, "Stary Sosnowiec", w rejonie ul. S.Mikołajczyka.

Data rozpoczęcia: 27/05/2024, data zakończenia: 28/06/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zmiana Uchwały w w sprawie zatwierdzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1

Data rozpoczęcia: 15/05/2024, data zakończenia: 22/05/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Miejscowe plany zagospodarowania dla terenów Klimontowa oraz dla terenu w rejonie ulic Rudnej, Sedlaka i Alei Mireckiego

Data rozpoczęcia: 30/04/2024, data zakończenia: 17/06/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w rejonie ulic Stefana Jędryczki i Małe Zagórze

Data rozpoczęcia: 30/04/2024, data zakończenia: 17/06/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zasady XI edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 15/04/2024, data zakończenia: 28/04/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Zagórza i Milowic oraz rejonu między ul. Orląt Lwowskich a Mysłowicami.

Data rozpoczęcia: 03/04/2024, data zakończenia: 02/05/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 3-go Maja, S.Mikołajczyka i Partyzantów.

Data rozpoczęcia: 26/03/2024, data zakończenia: 30/04/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło.

Data rozpoczęcia: 15/03/2024, data zakończenia: 05/04/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Konsultacje ws. likwidacji jednostki pomocniczej - Dzielnicy "Południe".

Data rozpoczęcia: 06/02/2024, data zakończenia: 13/02/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Organizacyjny i Informatyzacji

Obwieszczenie o wyłożeniu planu dla obszaru pomiędzy ulicami: Stalową, K.K. Baczyńskiego, Szosową i granicą miasta.

Data rozpoczęcia: 19/01/2024, data zakończenia: 29/02/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Data rozpoczęcia: 16/01/2024, data zakończenia: 22/01/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Data rozpoczęcia: 07/12/2023, data zakończenia: 13/12/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Data rozpoczęcia: 18/11/2023, data zakończenia: 24/11/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Obwieszczenie o wyłożeniu planu dla obszaru w rejonie ulic: S. Staszica, 3 Maja, Chemicznej, Mariackiej.

Data rozpoczęcia: 19/10/2023, data zakończenia: 30/11/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Data rozpoczęcia: 19/10/2023, data zakończenia: 25/10/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów.

Data rozpoczęcia: 19/09/2023, data zakończenia: 29/02/2024

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Data rozpoczęcia: 14/09/2023, data zakończenia: 22/09/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Konsultacje społeczne dotyczące projekty Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Nagród Sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 20/07/2023, data zakończenia: 27/07/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: MOSiR Sosnowiec

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustanowienia Nagród Sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 20/07/2023, data zakończenia: 27/07/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: MOSiR Sosnowiec

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały reklamowej

Data rozpoczęcia: 18/07/2023, data zakończenia: 30/08/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany planu w rejonie ulicy Wróblewskiego oraz planu miejscowego w rejonie ulicy Nowopogońskiej.

Data rozpoczęcia: 18/07/2023, data zakończenia: 07/08/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Data rozpoczęcia: 30/06/2023, data zakończenia: 06/07/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 30/06/2023, data zakończenia: 06/07/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu w rejonie ulicy Gwiezdnej i Wróblewskiego.

Data rozpoczęcia: 15/05/2023, data zakończenia: 07/06/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały dot. wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data rozpoczęcia: 20/04/2023, data zakończenia: 26/04/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid.1297 ob. 0011 przy ul. Krętej 7 w Sosnowcu (kolejny wniosek).

Data rozpoczęcia: 20/04/2023, data zakończenia: 11/05/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów i zmian miejscowych planów na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 12/04/2023, data zakończenia: 04/05/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zasady X edycji BO

Data rozpoczęcia: 27/03/2023, data zakończenia: 07/04/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały reklamowej.

Data rozpoczęcia: 08/03/2023, data zakończenia: 25/04/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

W sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom dziecka

Data rozpoczęcia: 14/02/2023, data zakończenia: 20/02/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Milowic i Centrum.

Data rozpoczęcia: 27/01/2023, data zakończenia: 26/02/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Sokolska, Potok Zagórski oraz ok. przebiegu drogi S1- Sławków.

Data rozpoczęcia: 30/01/2023, data zakończenia: 13/03/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt Uchwały dot. połączenia samorządowych instytucji kultury MDK Kazimierz i MK Maczki i utworzenie samorządowej instytucji kultury o nazwie Przystanek Otwartej Kultury

Data rozpoczęcia: 19/01/2023, data zakończenia: 25/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Projekt uchwały ws. zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społeczne

Data rozpoczęcia: 13/01/2023, data zakończenia: 19/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt uchwały wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Data rozpoczęcia: 13/01/2023, data zakończenia: 19/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana statutu MOPS.

Data rozpoczęcia: 13/01/2023, data zakończenia: 19/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana regulaminu utrzymania czystości.

Data rozpoczęcia: 12/01/2023, data zakończenia: 18/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Projekt Uchwały dot. opłat za odpady komunalne.

Data rozpoczęcia: 03/01/2023, data zakończenia: 09/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Konsultacje projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 09/12/2022, data zakończenia: 09/01/2023

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Zmiana statutu MOPS

Data rozpoczęcia: 03/12/2022, data zakończenia: 09/12/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwała dot. "Sosnowieckiego Bonu Żłobkowego".

Data rozpoczęcia: 16/11/2022, data zakończenia: 22/11/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Konsultacje dot. płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Data rozpoczęcia: 11/11/2022, data zakończenia: 17/11/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Strategia Rozwoju GZM

Data rozpoczęcia: 24/10/2022, data zakończenia: 24/11/2022

Autor: , koordynator: Metropolia

Dofinansowanie szczepień przeciw grypie

Data rozpoczęcia: 18/10/2022, data zakończenia: 25/10/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Zdrowia

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Data rozpoczęcia: 18/10/2022, data zakończenia: 24/10/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data rozpoczęcia: 14/10/2022, data zakończenia: 20/10/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 28/09/2022, data zakończenia: 11/11/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi

Data rozpoczęcia: 26/09/2022, data zakończenia: 03/10/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Projekt uchwały dot. wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Data rozpoczęcia: 24/08/2022, data zakończenia: 31/08/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany w Uchwale nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca w rozdziale 7 § 21.

Data rozpoczęcia: 09/08/2022, data zakończenia: 15/08/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombajnistów i Kukułek w Sosnowcu, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 3882, 3883, 3889, 3891/2, 4056, 4057, 4059 ob. 0010

Data rozpoczęcia: 05/07/2022, data zakończenia: 26/07/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Plan zagospodarowanie dla różnych części miasta.

Data rozpoczęcia: 13/06/2022, data zakończenia: 13/07/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Konsultacje zasad IX edycji Budżetu Obywatelskiego.

Data rozpoczęcia: 31/03/2022, data zakończenia: 13/04/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów dzielnicy Konstantynów i obszaru w rejonie ulicy Kukułek oraz zmian miejscowych planów na terenie miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 30/03/2022, data zakończenia: 22/05/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 14/02/2022, data zakończenia: 20/02/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian na terenie miasta Sosnowiec w rejonie ulic Chemicznej, Staszica, Kukułek, Naftowej i Jagiellońskiej.

Data rozpoczęcia: 01/02/2022, data zakończenia: 28/02/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Konsultacje Statutu Młodzieżowej Rady Miasta.

Data rozpoczęcia: 18/01/2022, data zakończenia: 25/01/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 14/01/2022, data zakończenia: 20/01/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Badanie ankietowe dotyczące zjawisk społecznych i sytuacji w dzielnicy zamieszkania

Data rozpoczęcia: 10/01/2022, data zakończenia: 04/02/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klimontowskiej w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, F.39 U, FF.KD18 W

Data rozpoczęcia: 05/01/2022, data zakończenia: 15/02/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Program Ochrony Środowiska 2021-2024

Data rozpoczęcia: 07/12/2021, data zakończenia: 13/12/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Badanie ankietowe dotyczące zjawisk społecznych i sytuacji w dzielnicy zamieszkania

Data rozpoczęcia: 07/12/2021, data zakończenia: 31/12/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Konsultacje uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na realizację zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Data rozpoczęcia: 18/11/2021, data zakończenia: 24/11/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Plan zagospodarowania terenu w okolicy ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Klimontowskiej.

Data rozpoczęcia: 08/11/2021, data zakończenia: 20/12/2021

Autor: , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

Data rozpoczęcia: 27/10/2021, data zakończenia: 31/10/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Projekt Uchwały dotyczącej nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 19/10/2021, data zakończenia: 26/10/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 04/10/2021, data zakończenia: 15/10/2021

Autor: Prezydenta Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Konsultacje społeczne dot.: projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Data rozpoczęcia: 28/09/2021, data zakończenia: 05/10/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów dot. ul. Armii Krajowej, Gałczyńskiego i Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy z miastem Dąbrowa Górnicza oraz dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ul. Grenadierów.

Data rozpoczęcia: 08/09/2021, data zakończenia: 19/10/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały dot. regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 17/08/2021, data zakończenia: 24/08/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla zachodniej części miasta oraz dla terenu w rejonie ulicy Watta oraz projektu zmian miejscowych planów - Pogoni zachód i Środuli

Data rozpoczęcia: 14/07/2021, data zakończenia: 24/08/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

"Sosnowiecki Bon Żłobkowy"-konsultacje uchwały

Data rozpoczęcia: 05/07/2021, data zakończenia: 12/07/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Projekt uchwały dot. dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Data rozpoczęcia: 09/06/2021, data zakończenia: 16/06/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w różnych obszarach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2021, data zakończenia: 21/06/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Data rozpoczęcia: 18/05/2021, data zakończenia: 25/05/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek mieszkaniowy oraz wzór deklaracji o dochodach.

Data rozpoczęcia: 18/05/2021, data zakończenia: 25/05/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów w rejonie ul. Wiejskiej, dla zachodniej części Sosnowca oraz zmian różnych planów.

Data rozpoczęcia: 14/05/2021, data zakończenia: 24/06/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 06/04/2021, data zakończenia: 13/04/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 26/03/2021, data zakończenia: 16/04/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zasady VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 23/03/2021, data zakończenia: 06/04/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Projekt uchwały w sprawie połączenia Żłobka Miejskiego i Klubów Dziecięcych Gminy Sosnowiec w zespół oraz nadania zespołowi statutu.

Data rozpoczęcia: 18/03/2021, data zakończenia: 23/03/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 16/03/2021, data zakończenia: 22/03/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Plan zagospodarowania przestrzennego dla różnych części miasta

Data rozpoczęcia: 11/03/2021, data zakończenia: 18/04/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu przestrzennego w różnych częściach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 08/03/2021, data zakończenia: 01/04/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 10/02/2021, data zakończenia: 21/02/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Projekt uchwały w sprawie regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG

Data rozpoczęcia: 14/01/2021, data zakończenia: 21/01/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planu przestrzennego w różnych częściach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 14/01/2021, data zakończenia: 24/02/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

Data rozpoczęcia: 03/12/2020, data zakończenia: 07/12/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Sosnowiecka Rada Seniorów-projekt uchwały

Data rozpoczęcia: 20/11/2020, data zakończenia: 22/11/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027.

Data rozpoczęcia: 06/11/2020, data zakończenia: 16/11/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Data rozpoczęcia: 09/11/2020, data zakończenia: 16/11/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi.

Data rozpoczęcia: 30/10/2020, data zakończenia: 10/12/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekty uchwał regulujących gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia: 19/10/2020, data zakończenia: 25/10/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarowania Odpadami

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Paderewskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Zaruskiego.

Data rozpoczęcia: 15/10/2020, data zakończenia: 09/11/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020, data zakończenia: 30/06/2021

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Data rozpoczęcia: 24/09/2020, data zakończenia: 01/10/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Uchwała dot.utworzenia Rady Seniorów

Data rozpoczęcia: 21/09/2020, data zakończenia: 24/09/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Uchwała dot. prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data rozpoczęcia: 14/08/2020, data zakończenia: 20/08/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Przystąpienie do sporządzenia trzech miejscowych planów oraz dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data rozpoczęcia: 03/08/2020, data zakończenia: 15/09/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 27/07/2020, data zakończenia: 03/08/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 27/07/2020, data zakończenia: 03/08/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stypendia sportowe.

Data rozpoczęcia: 26/06/2020, data zakończenia: 03/07/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Stypendia sportowe.

Data rozpoczęcia: 26/06/2020, data zakończenia: 03/07/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Sosnowca" oraz "Gminny program niskoemisyjny dla gminy Sosnowiec”.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 14/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 01/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Stypendiów E-sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, data zakończenia: 01/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zmiana zapisów Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data rozpoczęcia: 19/05/2020, data zakończenia: 25/05/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową oraz podziemnym garażem wielostanowiskowym przy ul. M. T. Kierocińskiej

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 09/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 24/05/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 24/05/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 24/05/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, data zakończenia: 24/05/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów: Ostrogórska Zachód, Konstantynów, Środula, Zuzanna i Północna część Klimontowa.

Data rozpoczęcia: 06/05/2020, data zakończenia: 30/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego MOSiR w Sosnowcu przy al. Mireckiego 4

Data rozpoczęcia: 16/04/2020, data zakończenia: 22/04/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: MOSiR Sosnowiec

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ul.: Sokolską, DK 94 oraz granicami administracyjnymi miasta Będzin i Dąbrowa Górnicza.

Data rozpoczęcia: 10/04/2020, data zakończenia: 05/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ul: S. Mikołajczyka, J. Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi;

Data rozpoczęcia: 10/04/2020, data zakończenia: 05/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie ul.: S1, T. Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, R. Dmowskiego;

Data rozpoczęcia: 10/04/2020, data zakończenia: 05/06/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data rozpoczęcia: 09/03/2020, data zakończenia: 15/03/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 11/03/2020, data zakończenia: 17/03/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Pogoń Zachód” oraz obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej

Data rozpoczęcia: 04/03/2020, data zakończenia: 15/04/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstantynów, Środula, Zuzanna

Data rozpoczęcia: 21/02/2020, data zakończenia: 26/03/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zasady VII edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 14/02/2020, data zakończenia: 03/03/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 13/02/2020, data zakończenia: 04/03/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Administracji Drogowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 31/12/2022

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: Hubala-Dobrzańskiego, Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada

Data rozpoczęcia: 16/01/2020, data zakończenia: 14/02/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 32 296 04 18

Zmiana Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 10/01/2020, data zakończenia: 17/01/2020

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Obniżenie wysokości wskaźników procentowycho dodatkach mieszkaniowych

Data rozpoczęcia: 06/12/2019, data zakończenia: 12/12/2019

Autor: , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Data rozpoczęcia: 04/12/2019, data zakończenia: 10/12/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 20/11/2019, data zakończenia: 27/11/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023.

Data rozpoczęcia: 01/11/2019, data zakończenia: 21/11/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data rozpoczęcia: 02/10/2019, data zakończenia: 09/10/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

21 Tez Samorządowych

Data rozpoczęcia: 01/08/2019, data zakończenia: 31/08/2019

Autor: www.samorzadydlapolski.pl, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje społeczne w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma terenie Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 07/06/2019, data zakończenia: 14/06/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Gospodarki Komunalnej

Konsultacje społeczne dotyczące wskazania lokalizacji i rodzaju planowanych inwestycji na terenie sosnowieckich przedszkoli miejskich.

Data rozpoczęcia: 29/05/2019, data zakończenia: 01/07/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 22/05/2019, data zakończenia: 29/05/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Uchwała dot. dodatku energetycznego.

Data rozpoczęcia: 17/05/2019, data zakończenia: 23/05/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Uchwała dot. projektu statutu Teatru Zagłębia.

Data rozpoczęcia: 17/04/2019, data zakończenia: 24/04/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Zniesienie jednostki pomocniczej – Dzielnicy Juliusz

Data rozpoczęcia: 08/04/2019, data zakończenia: 15/04/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Organizacyjny i Informatyzacji

Zniesienie jednostki pomocniczej – Dzielnicy Ostrowy Górnicze

Data rozpoczęcia: 08/04/2019, data zakończenia: 15/04/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Organizacyjny i Informatyzacji

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka oraz nadania statutu jednostce pomocniczej – Dzielnicy Dańdówka.

Data rozpoczęcia: 18/03/2019, data zakończenia: 25/03/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Organizacji i Informatyzacji

Konsultacje społeczne projektu Uchwały dotyczącej zmiany statutu Miejskiego Klubu „MACZKI”, Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Sosnowieckiego Centrum Sztuki Zamek Sielecki.

Data rozpoczęcia: 18/03/2019, data zakończenia: 25/03/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Ustalenie Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy Nr 2 w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 22/02/2019, data zakończenia: 27/02/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym nr 2 w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 22/02/2019, data zakończenia: 27/02/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: 18/02/2019, data zakończenia: 25/02/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 04/02/2019, data zakończenia: 24/02/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. ..

Data rozpoczęcia: 23/01/2019, data zakończenia: 29/01/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury "KAZIMIERZ" w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 29/01/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 28/01/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 28/01/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana Statutu Klubu Dziecięcego w Sosnowcu-szczepienia

Data rozpoczęcia: 16/01/2019, data zakończenia: 23/01/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego w Sosnowcu-szczepienia

Data rozpoczęcia: 16/01/2019, data zakończenia: 23/01/2019

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Uchwała dot. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data rozpoczęcia: 11/12/2018, data zakończenia: 17/12/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Statut Żłobka Miejskiego

Data rozpoczęcia: 05/12/2018, data zakończenia: 09/12/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Polityki Społecznej

Termomodernizacja LO nr VI im.J.Korczaka.

Data rozpoczęcia: 28/11/2018, data zakończenia: 05/12/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Oświetlenie w Gminie etap II

Data rozpoczęcia: 26/11/2018, data zakończenia: 30/11/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Uchwała dot.warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczych

Data rozpoczęcia: 23/11/2018, data zakończenia: 27/11/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.

Data rozpoczęcia: 05/11/2018, data zakończenia: 16/11/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data rozpoczęcia: 04/10/2018, data zakończenia: 24/10/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Program współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi

Data rozpoczęcia: 18/09/2018, data zakończenia: 24/09/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Inicjatywa Obywatelska

Data rozpoczęcia: 28/08/2018, data zakończenia: 11/09/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Biuro Rady MIejskiej

Statut Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 31/07/2018, data zakończenia: 14/08/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Biuro Rady MIejskiej

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 18/07/2018, data zakończenia: 07/08/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-38

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Data rozpoczęcia: 09/07/2018, data zakończenia: 23/07/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-51

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsch. i pd.-wsch. części gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018, data zakończenia: 08/06/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018, data zakończenia: 08/06/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przekształcenie VI LO im J.Korczaka

Data rozpoczęcia: 13/04/2018, data zakończenia: 20/04/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Edukacji, tel. 32/ 296-06-33

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Sosnowiec Pn. etap I.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018, data zakończenia: 30/04/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Milowice.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018, data zakończenia: 30/04/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Teatralnej.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018, data zakończenia: 30/04/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Data rozpoczęcia: 06/04/2018, data zakończenia: 13/04/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 32 296-07-19

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze.

Data rozpoczęcia: 08/03/2018, data zakończenia: 15/03/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 32 296-07-19

Zasady V edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 08/02/2018, data zakończenia: 25/02/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku.

Data rozpoczęcia: 02/02/2018, data zakończenia: 11/02/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Zakład Usług Komunalnych, tel. 266-44-76

Konsultacje społeczne dot. zniesienia jednostki pomocniczej-Dzielnicy Środula

Data rozpoczęcia: 15/01/2018, data zakończenia: 22/01/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Aneta Rybicka

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218.

Data rozpoczęcia: 01/02/2018, data zakończenia: 07/03/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla terenu położonego w Sosnowcu przy ulicy Małe Zagórze i ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego;

Data rozpoczęcia: 01/02/2018, data zakończenia: 07/03/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą.

Data rozpoczęcia: 05/01/2018, data zakończenia: 08/02/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru „Bór Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – etap I;

Data rozpoczęcia: 05/01/2018, data zakończenia: 08/02/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru w rejonie ulic: mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gabrieli Zapolskiej.

Data rozpoczęcia: 05/01/2018, data zakończenia: 08/02/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Mariusza Zaruskiego.

Data rozpoczęcia: 05/01/2018, data zakończenia: 08/02/2018

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstantynów, Środula, Zuzanna.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017, data zakończenia: 31/12/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3 Maja, Sedlaka, Żeromskiego.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017, data zakończenia: 31/12/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ostrowy-Wschód i Maczki-Wschód.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017, data zakończenia: 31/12/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań oraz miejscowego planu dla wschodniej i południowo-wschodniej części Sosnowca, w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017, data zakończenia: 31/12/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023".

Data rozpoczęcia: 04/12/2017, data zakończenia: 24/12/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Grzegorz Sokół

Konsultacje społeczne w sprawie wyłączenia ze Statutu Miasta symboli Miasta.

Data rozpoczęcia: 06/11/2017, data zakończenia: 13/11/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Aneta Rybicka

Konsultacje uchwały ws. usług opiekuńczych

Data rozpoczęcia: 13/10/2017, data zakończenia: 20/10/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Tomasz Sender

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 03/10/2017, data zakończenia: 10/10/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 32 296-22-28

Zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.

Data rozpoczęcia: 12/07/2017, data zakończenia: 30/09/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017, data zakończenia: 17/07/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Usunięcie patrona szkoły nr 32 w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017, data zakończenia: 17/07/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017, data zakończenia: 17/07/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Uchwała w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 05/07/2017, data zakończenia: 12/07/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wgl@um.sosnowiec.pl

Uchwała dot. Złobków Miejskich w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 19/06/2017, data zakończenia: 23/06/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wps@um.sosnowiec.pl

Utworzenie Klubu Dziecięcego

Data rozpoczęcia: 13/06/2017, data zakończenia: 19/06/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wps@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazw ulic w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 12/06/2017, data zakończenia: 21/06/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Upamiętnienie Edwarda Gierka w przestrzeni publicznej Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2017, data zakończenia: 20/06/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Konsultacje uchwały dot. Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data rozpoczęcia: 09/05/2017, data zakończenia: 15/05/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 oraz II Liceum Ogólnokształcącego

Data rozpoczęcia: 08/05/2017, data zakończenia: 22/05/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 08/05/2017, data zakończenia: 22/05/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic A.Fredry i L.Szenwalda.

Data rozpoczęcia: 05/05/2017, data zakończenia: 22/05/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 24/04/2017, data zakończenia: 12/05/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Przystąpienie miasta Sosnowca do związku metropolitalnego.

Data rozpoczęcia: 11/04/2017, data zakończenia: 24/04/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Data rozpoczęcia: 27/03/2017, data zakończenia: 29/03/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.baranska@um.sosnowiec.pl

W sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego.

Data rozpoczęcia: 27/03/2017, data zakończenia: 29/03/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.baranska@um.sosnowiec.pl

Ustalenie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 22/03/2017, data zakończenia: 28/03/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: srodowisko@um.sosnowiec.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 23/03/2017, data zakończenia: 30/06/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

Data rozpoczęcia: 06/03/2017, data zakończenia: 20/03/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 06/03/2017, data zakończenia: 20/03/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 03/03/2017, data zakończenia: 17/03/2017

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje@um.sosnowiec.pl

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne

Data rozpoczęcia: 18/07/2016, data zakończenia: 01/08/2016

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wrf.mk@um.sosnowiec.pl

Udostępnianie terenów gminnych pod występy cyrków ze zwierzętami

Data rozpoczęcia: 06/06/2016, data zakończenia: 30/06/2016

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla użytkowników Ogrodu Jordanowskiego w parku im. J.Kuronia

Data rozpoczęcia: 01/04/2016, data zakończenia: 12/05/2016

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.majewski@um.sosnowiec.pl

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: m.walas@um.sosnowiec.pl

Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Zagłębiowski Park Sportowy

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Związek Metropolitalny

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Zasady 3-ej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje@um.sosnowiec.pl

Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: inwestycje@um.sosnowiec.pl

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: inwestycje@um.sosnowiec.pl

Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: mkowalik@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Budowa nowego basenu przy szkole w Zagórzu

Autor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

I edycja konkursu ,,Lokal na Kulturę"

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Rozbudowa sieci tramwajowej w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl