Zaproponuj swój temat
konsultacji społecznych

+ Złóż wniosek Pobierz formularz

Newsletter

Udostępnij:

Konsultacje archiwalne:

Zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017 00:00:01, data zakończenia: 17/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Usunięcie patrona szkoły nr 32 w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017 00:00:01, data zakończenia: 17/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017 00:00:01, data zakończenia: 17/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Uchwała w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 05/07/2017 08:56:40, data zakończenia: 12/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wgl@um.sosnowiec.pl

Uchwała dot. Złobków Miejskich w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 19/06/2017 09:30:47, data zakończenia: 23/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wps@um.sosnowiec.pl

Utworzenie Klubu Dziecięcego

Data rozpoczęcia: 13/06/2017 13:18:53, data zakończenia: 19/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wps@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazw ulic w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 12/06/2017 16:17:53, data zakończenia: 21/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Upamiętnienie Edwarda Gierka w przestrzeni publicznej Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2017 10:41:51, data zakończenia: 20/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Konsultacje uchwały dot. Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data rozpoczęcia: 09/05/2017 09:14:35, data zakończenia: 15/05/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 oraz II Liceum Ogólnokształcącego

Data rozpoczęcia: 08/05/2017 11:40:26, data zakończenia: 22/05/2017 11:40:26

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 08/05/2017 11:22:33, data zakończenia: 22/05/2017 11:22:33

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic A.Fredry i L.Szenwalda.

Data rozpoczęcia: 05/05/2017 09:26:55, data zakończenia: 22/05/2017 09:26:55

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 24/04/2017 09:18:59, data zakończenia: 12/05/2017 09:18:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Przystąpienie miasta Sosnowca do związku metropolitalnego.

Data rozpoczęcia: 11/04/2017 00:26:22, data zakończenia: 24/04/2017 14:26:22

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Data rozpoczęcia: 27/03/2017 12:07:17, data zakończenia: 29/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.baranska@um.sosnowiec.pl

W sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego.

Data rozpoczęcia: 27/03/2017 11:44:32, data zakończenia: 29/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.baranska@um.sosnowiec.pl

Ustalenie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 22/03/2017 12:24:26, data zakończenia: 28/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: srodowisko@um.sosnowiec.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 23/03/2017 13:06:34, data zakończenia: 30/06/2017 13:06:34

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

Data rozpoczęcia: 06/03/2017 13:09:47, data zakończenia: 20/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 06/03/2017 08:13:39, data zakończenia: 20/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 03/03/2017 09:57:51, data zakończenia: 17/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje@um.sosnowiec.pl

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne

Data rozpoczęcia: 18/07/2016 06:40:30, data zakończenia: 01/08/2016 14:40:30

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wrf.mk@um.sosnowiec.pl

Udostępnianie terenów gminnych pod występy cyrków ze zwierzętami

Data rozpoczęcia: 06/06/2016 12:50:14, data zakończenia: 30/06/2016 12:50:14

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla użytkowników Ogrodu Jordanowskiego w parku im. J.Kuronia

Data rozpoczęcia: 01/04/2016 12:50:37, data zakończenia: 12/05/2016 12:50:37

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.majewski@um.sosnowiec.pl

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: m.walas@um.sosnowiec.pl

Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Zagłębiowski Park Sportowy

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Związek Metropolitalny

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Zasady 3-ej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje@um.sosnowiec.pl

Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: inwestycje@um.sosnowiec.pl

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: inwestycje@um.sosnowiec.pl

Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: mkowalik@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Budowa nowego basenu przy szkole w Zagórzu

Autor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

I edycja konkursu ,,Lokal na Kulturę"

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Rozbudowa sieci tramwajowej w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl