Zaproponuj swój temat
konsultacji społecznych

+ Złóż wniosek Pobierz formularz

Newsletter

Udostępnij:

Badania ankietowe mieszkańców:

Brak archiwalnych badań ankietowych


Konsultacje archiwalne:

Oświetlenie w Gminie etap II

Data rozpoczęcia: 26/11/2018 15:31:36, data zakończenia: 30/11/2018 23:59:36

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Uchwała dot.warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczych

Data rozpoczęcia: 23/11/2018 11:01:22, data zakończenia: 27/11/2018 11:01:22

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14.

Data rozpoczęcia: 05/11/2018 12:13:32, data zakończenia: 16/11/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji

Data rozpoczęcia: 04/10/2018 15:12:54, data zakończenia: 24/10/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości

Program współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi

Data rozpoczęcia: 18/09/2018 00:01:24, data zakończenia: 24/09/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Inicjatywa Obywatelska

Data rozpoczęcia: 28/08/2018 00:00:00, data zakończenia: 11/09/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Biuro Rady MIejskiej

Statut Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 31/07/2018 00:00:00, data zakończenia: 14/08/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Biuro Rady MIejskiej

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023

Data rozpoczęcia: 18/07/2018 00:01:53, data zakończenia: 07/08/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-38

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia ograniczeń godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Data rozpoczęcia: 09/07/2018 07:30:00, data zakończenia: 23/07/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, tel. 296-06-51

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsch. i pd.-wsch. części gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018 00:00:01, data zakończenia: 08/06/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018 00:00:00, data zakończenia: 08/06/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przekształcenie VI LO im J.Korczaka

Data rozpoczęcia: 13/04/2018 08:08:15, data zakończenia: 20/04/2018 08:08:15

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Edukacji, tel. 32/ 296-06-33

Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Sosnowiec Pn. etap I.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 13:11:12, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Milowice.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 13:08:57, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Teatralnej.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018 12:54:58, data zakończenia: 30/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Data rozpoczęcia: 06/04/2018 00:00:01, data zakończenia: 13/04/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 32 296-07-19

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sosnowiec na okręgi wyborcze.

Data rozpoczęcia: 08/03/2018 14:43:11, data zakończenia: 15/03/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Administracyjno - Gospodarczy, tel. 32 296-07-19

Zasady V edycji Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 08/02/2018 09:16:08, data zakończenia: 25/02/2018 09:16:08

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Kultury i Promocji Miasta

Konsultacje w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2018 roku.

Data rozpoczęcia: 02/02/2018 00:01:01, data zakończenia: 11/02/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Zakład Usług Komunalnych, tel. 266-44-76

Konsultacje społeczne dot. zniesienia jednostki pomocniczej-Dzielnicy Środula

Data rozpoczęcia: 15/01/2018 15:45:38, data zakończenia: 22/01/2018 22:45:38

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Aneta Rybicka

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218.

Data rozpoczęcia: 01/02/2018 00:00:01, data zakończenia: 07/03/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla terenu położonego w Sosnowcu przy ulicy Małe Zagórze i ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego;

Data rozpoczęcia: 01/02/2018 00:00:01, data zakończenia: 07/03/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą.

Data rozpoczęcia: 05/01/2018 00:00:01, data zakończenia: 08/02/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru „Bór Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – etap I;

Data rozpoczęcia: 05/01/2018 00:00:01, data zakończenia: 08/02/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru w rejonie ulic: mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gabrieli Zapolskiej.

Data rozpoczęcia: 05/01/2018 00:00:01, data zakończenia: 08/02/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Mariusza Zaruskiego.

Data rozpoczęcia: 05/01/2018 00:00:01, data zakończenia: 08/02/2018 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstantynów, Środula, Zuzanna.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017 14:28:30, data zakończenia: 31/12/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3 Maja, Sedlaka, Żeromskiego.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017 14:21:35, data zakończenia: 31/12/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ostrowy-Wschód i Maczki-Wschód.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017 14:13:12, data zakończenia: 31/12/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań oraz miejscowego planu dla wschodniej i południowo-wschodniej części Sosnowca, w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017 14:07:26, data zakończenia: 31/12/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023".

Data rozpoczęcia: 04/12/2017 00:00:01, data zakończenia: 24/12/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Grzegorz Sokół

Konsultacje społeczne w sprawie wyłączenia ze Statutu Miasta symboli Miasta.

Data rozpoczęcia: 06/11/2017 09:00:20, data zakończenia: 13/11/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Aneta Rybicka

Konsultacje uchwały ws. usług opiekuńczych

Data rozpoczęcia: 13/10/2017 12:30:47, data zakończenia: 20/10/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Tomasz Sender

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 03/10/2017 00:00:01, data zakończenia: 10/10/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 32 296-22-28

Zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.

Data rozpoczęcia: 12/07/2017 14:13:18, data zakończenia: 30/09/2017 14:13:18

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017 00:00:01, data zakończenia: 17/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Usunięcie patrona szkoły nr 32 w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017 00:00:01, data zakończenia: 17/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazwy ulicy Adama Śliwki.

Data rozpoczęcia: 10/07/2017 00:00:01, data zakończenia: 17/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Uchwała w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 05/07/2017 08:56:40, data zakończenia: 12/07/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wgl@um.sosnowiec.pl

Uchwała dot. Złobków Miejskich w Sosnowcu.

Data rozpoczęcia: 19/06/2017 09:30:47, data zakończenia: 23/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wps@um.sosnowiec.pl

Utworzenie Klubu Dziecięcego

Data rozpoczęcia: 13/06/2017 13:18:53, data zakończenia: 19/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wps@um.sosnowiec.pl

Zmiany nazw ulic w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 12/06/2017 16:17:53, data zakończenia: 21/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wks@um.sosnowiec.pl

Upamiętnienie Edwarda Gierka w przestrzeni publicznej Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2017 10:41:51, data zakończenia: 20/06/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Konsultacje uchwały dot. Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data rozpoczęcia: 09/05/2017 09:14:35, data zakończenia: 15/05/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 oraz II Liceum Ogólnokształcącego

Data rozpoczęcia: 08/05/2017 11:40:26, data zakończenia: 22/05/2017 11:40:26

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 08/05/2017 11:22:33, data zakończenia: 22/05/2017 11:22:33

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic A.Fredry i L.Szenwalda.

Data rozpoczęcia: 05/05/2017 09:26:55, data zakończenia: 22/05/2017 09:26:55

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 24/04/2017 09:18:59, data zakończenia: 12/05/2017 09:18:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Przystąpienie miasta Sosnowca do związku metropolitalnego.

Data rozpoczęcia: 11/04/2017 00:26:22, data zakończenia: 24/04/2017 14:26:22

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Data rozpoczęcia: 27/03/2017 12:07:17, data zakończenia: 29/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.baranska@um.sosnowiec.pl

W sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego.

Data rozpoczęcia: 27/03/2017 11:44:32, data zakończenia: 29/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.baranska@um.sosnowiec.pl

Ustalenie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 22/03/2017 12:24:26, data zakończenia: 28/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: srodowisko@um.sosnowiec.pl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 23/03/2017 13:06:34, data zakończenia: 30/06/2017 13:06:34

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

Data rozpoczęcia: 06/03/2017 13:09:47, data zakończenia: 20/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 06/03/2017 08:13:39, data zakończenia: 20/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: pkrzysik@um.sosnowiec.pl

Zasady Budżetu Obywatelskiego

Data rozpoczęcia: 03/03/2017 09:57:51, data zakończenia: 17/03/2017 23:59:59

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje@um.sosnowiec.pl

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sosnowiec. Etap I - budynki publiczne

Data rozpoczęcia: 18/07/2016 06:40:30, data zakończenia: 01/08/2016 14:40:30

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: wrf.mk@um.sosnowiec.pl

Udostępnianie terenów gminnych pod występy cyrków ze zwierzętami

Data rozpoczęcia: 06/06/2016 12:50:14, data zakończenia: 30/06/2016 12:50:14

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla użytkowników Ogrodu Jordanowskiego w parku im. J.Kuronia

Data rozpoczęcia: 01/04/2016 12:50:37, data zakończenia: 12/05/2016 12:50:37

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: a.majewski@um.sosnowiec.pl

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: m.walas@um.sosnowiec.pl

Strategia Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: g.sokol@um.sosnowiec.pl

Zagłębiowski Park Sportowy

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Związek Metropolitalny

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Zasady 3-ej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: konsultacje@um.sosnowiec.pl

Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZiU zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: inwestycje@um.sosnowiec.pl

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: inwestycje@um.sosnowiec.pl

Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w Gminie Sosnowiec

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: mkowalik@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Kompleksowa termomodernizacja Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: awdowiak@um.sosnowiec.pl

Budowa nowego basenu przy szkole w Zagórzu

Autor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

I edycja konkursu ,,Lokal na Kulturę"

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: p.pluta@um.sosnowiec.pl

Rozbudowa sieci tramwajowej w Sosnowcu

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: t.szymonowicz@um.sosnowiec.pl