KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ

Do udziału w konsultacjach społecznych są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo w spotkaniach uczestniczą urzędnicy i eksperci odpowiedzialni za realizację planowanych inwestycji. Szczególnie do udziału zapraszamy mieszkańców, których konsultacje dotyczą bezpośrednio, bo to właśnie oni są znawcą tego tematu. Dlatego także Twój głos jest tak ważny dla urzędników i ekspertów!

Najnowsze tematy konsultacji społecznych

Poniżej znajduje się lista najnowszych tematów, które zapoczątkowane zostały przez mieszkańców i uzyskały aprobatę Urzędu Miasta.

Projekt uchwały dot. dopłat do wymiany źródeł ciepła.

Data rozpoczęcia: 09/06/2021, data zakończenia: 16/06/2021, kategoria: Środowisko

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w różnych obszarach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2021, data zakończenia: 21/06/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów w rejonie ul. Wiejskiej, dla zachodniej części Sosnowca oraz zmian różnych planów.

Data rozpoczęcia: 14/05/2021, data zakończenia: 24/06/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Konstantynów”, „Środula”, „Zuzanna” - etap I.

Data rozpoczęcia: 14/10/2020, data zakończenia: 30/06/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca , koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Konstantynów.

Data rozpoczęcia: 29/01/2020, data zakończenia: 30/06/2021, kategoria: Plan zagospodarowania przestrzennego

Autor: Prezydent Miasta Sosnowca, koordynator: Wydział Planowania Przestrzennego

Zobacz wszystkie + Złóż wniosek Pobierz formularz