Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombajnistów i Kukułek w Sosnowcu, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 3882, 3883, 3889, 3891/2, 4056, 4057, 4059 ob. 0010

Data rozpoczęcia: 05/07/2022, data zakończenia: 26/07/2022

Tematyka: Tematy mieszkańców, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

Informacja o zamieszczeniu wniosku.

 

Na podstawie art. 7 ust 10 i 11 ustawy z dnia 05.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.1538) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości o możliwości składania uwag do wniosku dotyczącego inwestycji mieszkaniowej pn.:


„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kombajnistów i Kukułek w Sosnowcu, na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 3882, 3883, 3889, 3891/2, 4056, 4057, 4059 ob. 0010.”

 

Uwagi można wnosić w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 (poniedziałek 7.30 - 18.00, wtorek – czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 – 13.00) lub elektronicznej (pracownia@um.sosnowiec.pl) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 344) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. 

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”/„Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących”, w zakładce „Ogłoszenia i Obwieszczenia”,
w zakładce „Konsultacje społeczne”.

 

 

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                                                                                                      /-/ Michał Zastrzeżyński